Dịch vụ thông quan hàng hóa

Dịch vụ thông quan hàng hóa nhanh gọn tiết kiệm tối đa chi phí cũng như thời gian của bạn.Gọi ngay cho CT EXPRESS để được tư vấn báo giá miễn phí.
CT EXPRESS hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của Hệ thống CT EXPRESS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, đến khi được cấp phép thông quan hàng hóa